Hoe om 'n raamwerk vir u koperpersonas te kies

Krag Personas Koper Persona Raamwerk

'n Koperspersoonlikheid is 'n samestelling wat vir jou 'n ryk-gedetailleerde prentjie van jou teikengehore gee deur demografiese en psigografiese inligting en insigte te kombineer en dit dan op 'n manier aan te bied wat maklik is om te begryp. 

Uit 'n praktiese perspektief help koperspersoonlikhede jou om prioriteite te stel, hulpbronne toe te ken, gapings bloot te lê en nuwe geleenthede uit te lig, maar belangriker as dit is die manier waarop hulle almal in bemarking, verkope, inhoud, ontwerp en ontwikkeling op dieselfde bladsy kry, beweeg in dieselfde rigting, probeer om dieselfde bestemming te bereik. 

In eenvoudige terme beteken dit dat koperspersoonlikhede verskaf:

 1. Fokus
 2. Alignment
 3. Rigting

Selfs al gebruik verskillende spanne verskillende gereedskap en taktiek om hul werk te doen, help koperspersoonlikhede om te verseker dat al daardie individuele pogings aanvullend is, nie meeding nie.

Om effektief te wees, moet koperpersoonlikhede:

 • Verteenwoordig sleutelsegmente van jou kliëntebasis
 • Word ontwikkel uit 'n soliede kombinasie van navorsing, direkte waarnemings en ervarings, en individuele kundigheid
 • Wees realisties
 • Sluit behoeftes, dryfkragte, motiverings, waarskynlike gedrag en ander kenmerke in wat dit maklik maak om te verstaan
 • Wees georganiseer rondom 'n raamwerk wat direk verband hou met jou produk of diens

Die werklike proses om koperspersoonlikhede te skep, is deels kuns, deels wetenskap - die kuns is watter raamwerk jy kies om jou personas te definieer en te onderskei; die wetenskap is al die eienskappe, neigings en eienskappe wat met daardie tipe mense geassosieer word.

Die keuse van 'n koperspersoonlike raamwerk

Daar is baie maniere om jou kliënte te groepeer, maar 'n goeie raamwerk moet altyd die besonderhede van jou besigheid weerspieël - wat jy verkoop, hoe jy dit verkoop, en hoekom jou kliënte dit koop.

In die meeste gevalle beteken dit om een ​​van die volgende organiseringsbeginsels te gebruik:

 1. Gebruiksgevalle
 2. Pynpunte
 3. Reiskaarte
 4. Koop snellers
 5. Waardeproposisie
 6. Leefstyle/Lewensfases

Watter een werk die beste? 

Gebruiksgevalle, pynpunte en koopsnellers is gewild vir besigheid-tot-besigheid (B2B) personas; gebruiksgevalle, reiskaarte en lewenstyl/lewensfases is gewild vir besigheid-tot-verbruiker (B2C) en direk na verbruiker (DTC) personas.

Alhoewel jy gewoonlik jou organiseringsbeginsel kan kies voordat jy jou kliëntenavorsing doen, is daar 'n kans dat jy dit later sal moet hersien of vervang, veral as jou bevindinge iets verrassend of onverwags openbaar.

Gebruiksgevalle

'n Gebruiksgeval is 'n kort beskrywing wat verduidelik hoekom, hoe en/of wanneer 'n persoon 'n spesifieke produk of diens gebruik. Gebruiksake is gewilde raamtoestelle vir koperspersoonlikhede omdat dit in byna elke situasie werk. Die doel met gebruiksgevalle is om ten minste twee voorbeelde te kies, en gewoonlik tussen drie en vyf voorbeelde wat duidelik en identifiseerbaar is - as jy nie enige van die sleutelkenmerke kan identifiseer wat verskillende tipe gebruikers gemeen het nie, soos demografie, lewensfases, beroepe, lewenstylkeuses, houdings, affiliasies, gedrag, ens., dan moet jy óf jou gebruiksgevalle hersien óf kies 'n ander raamtoestel.

Power Personas Raamwerk Werkkaarte - Gebruiksgevalle

Pynpunte

Pynpunte is aanhoudende of herhalende probleme wat voornemende kliënte ongerief of irriteer. Die oplossing is altyd jou produk of diens. Die sleutel tot die gebruik van pynpunte met koperspersoonlikhede is om elkeen met 'n duidelike stel demografiese en/of psigografiese kenmerke te assosieer. In die wydste sin is daar vier tipes pynpunte, wat wissel van die ervarings tot die eksistensiële:

 • Fisiese
 • Mental
 • Emosionele
 • Geestelik

As jou pynpunte te wyd gedefinieer word, kan jy dalk met groepe kliënte eindig wat eintlik almal dieselfde is; as hulle te eng gedefinieer word, kan jy dalk kliënte kry wat nie in enige groep pas nie.

Power Personas Raamwerk Werkkaarte - Pynpunte

Een truuk is om pynpunte te kombineer met 'n sekondêre raamwerk, soos gebruiksgevalle of lewensfases.

Reiskaarte

'n Reiskaart is 'n grafiese interpretasie van die proses waardeur 'n vooruitsig gaan om 'n koper te word. Reiskaarte kan redelik spesifiek wees, maar volg gewoonlik dieselfde algemene basiese stappe:

 1. Besef behoefte
 2. Ondersoek en evalueer opsies (meer belangrik vir B2B; minder belangrik vir B2C)
 3. Maak keuse
 4. Gebruik produk/diens
 5. Hergebruik produk/diens of vervang dit

Wanneer kaarte gebruik word as 'n raamtoestel vir koperspersoonlikhede, is dit belangrik om die sleutelkenmerke te kan identifiseer wat by elke spesifieke wegpunt waarskynlik gemeen sal wees, soos demografie, lewensgebeure en stadiums, beroepe, houdings, affiliasies, leefstylkeuses, ens. 

Power Personas Raamwerk Werkkaarte - Reiskaarte

As jy nie enige van hierdie besonderhede kan identifiseer nie, moet jy óf 'n ander raamtoestel kies óf reiskaarte met 'n sekondêre raamtoestel kombineer.

Koop snellers

'n Koopsneller is 'n gebeurtenis wat 'n voorneme of verhoogde belangstelling deur 'n kliënt aandui. Omdat snellers redelik generies kan wees (veral wanneer hulle digitaal is), kan dit ietwat moeilik wees om met personas te gebruik.

Die sleutel is om óf snellers te kies wat verband hou met spesifieke, identifiseerbare eienskappe óf snellers te gebruik in samewerking met 'n sekondêre raamwerk wat verband hou met spesifieke, identifiseerbare eienskappe. As jy nie die onderliggende kenmerke kan identifiseer nie, kan jy nie jou kliënte in afsonderlike groepe sorteer nie.

Power Personas Raamwerk Werkkaarte - Reiskaarte

Waardeproposisie

Die gebruik van jou waarde voorstel of waarde prop as 'n raamwerktoestel vir koperspersoonlikhede is een van die meer tydrowende maniere om koperspersoonlikhede te skep. In die meeste gevalle beteken dit om die inherente waarde van jou produk of diens aan fundamentele menslike behoeftes te koppel en dit dan terug te koppel aan identifiseerbare subgroepe van jou kliënte.

Bain & Company's Elemente van Waardepiramide is 'n goeie manier om jou waardestut beter te verstaan.

bain co elemente van waarde piramide

Lewenstyle / Lewensfases

leefstyle en lewensfases is kombinasies van demografiese eienskappe wat gebruik kan word om 'n unieke subset van die bevolking te identifiseer, soos:

 • geslag
 • ouderdom
 • Generation
 • Ontwikkelingstadium (kinderjare, vroeë kinderjare, middelkinderjare, adolessensie, vroeë volwassenheid, middelvolwassenheid, of volwasse)
 • Huwelikstatus
 • Gesinsgrootte
 • Huishoudelike inkomste
 • plek
 • Onderwys
 • Beroep
 • En nog baie meer ...

Die gebruik daarvan as 'n raamtoestel vir koperspersoonlikhede word soms as 'te generies' afgemaak, maar dit kan baie nuttig wees. 

Die sleutel is om seker te maak daar is 'n duidelike verband tussen jou produk of diens en watter spesifieke demografiese kriteria jy ook al gebruik om jou leefstyl of lewensfase te definieer.

Power Personas Raamwerk Werkkaarte - Lewensfases / Leefstyle

Gebruik jou koperspersoonlike raamwerk

Sodra jy die besonderhede van jou raamwerk uitgewerk het, is die proses om dit te gebruik om jou koperspersoonlikhede te bou eenvoudig met die volgende stappe:

 1. Konsolideer jou kliëntenavorsing sodat jy 'n goeie, algehele prentjie van jou kliëntebasis kry.
 2. Gebruik jou raamwerk om jou kliënt in individuele groepe te sorteer en te filtreer 
 3. Identifiseer die eienskappe en kenmerke wat lede van elke groep in gemeen het
 4. Kondenseer en konsolideer hierdie gemeenskaplikhede en verpak dit in individuele koperspersoonlikhede

Power Personas Raamwerk Proses

Stap 1: Konsolideer jou navorsing en bevindinge

As jy formele navorsing gedoen het, sal jy waarskynlik kaarte, grafieke, tabelle en 'n geskrewe opsomming van jou navorsingspan hê, sowel as 'n paar sigblaaie vol middele, mediane, reekse, kwartiele, k-gemiddelde-klusters, ens.

As jy jou navorsing op jou eie gedoen het, beteken dit waarskynlik dat jy iPhone-foto's van jou witbordsessies sal hê.

In beide gevalle is die idee om uit te beeld wat jy van jou kliënte weet, veral besonderhede oor wie hulle is, hoekom, wanneer en hoe hulle koop, en enigiets anders wat direk relevant is tot jou produk of diens.

Stap 2: Gebruik jou raamwerk om klante in groepe te sorteer en te filtreer

Sodra jy jou kliëntebasis gekarteer het, gebruik jou raamwerk om jou kliënte in verskillende groepe te sorteer op grond van watter kriteria hulle voldoen.

Hou in gedagte dat dit selfs onder die beste omstandighede 'n uitdaging kan wees - soms moet jy basiese aannames maak, geleerde raaiskote neem, of deur verskeie iterasies werk voordat jy finaliseer wie waarheen gaan en hoekom.

As jy net nie al jou kliënte in groepe kan sorteer nie, moet jy dalk jou raamwerk of onderliggende kriteria herwerk.

Stap 3: Identifiseer onderliggende demografiese en/of psigografiese eienskappe

Sodra jy jou kliënte in afsonderlike groepe gesorteer het, moet jy met 'n unieke stel eienskappe vorendag kom wat jou help om een ​​groep van 'n ander te onderskei.

Om dit makliker te maak, stel "beste praktyke" voor om te fokus op die identifisering van eienskappe wat in die volgende kategorieë val:

 • Behoeftes en begeertes
 • Dryfkragte en motiverings
 • Lewensfases
 • Prestasies en mylpale
 • Leefstylkeuses
 • Huishoudelike inkomstevlakke
 • Onderwysvlakke
 • Klas
 • plek
 • Beroep
 • Afsonderlike persoonlikheidseienskappe — bv. innoverend, spaarsaam, sosiaal,” bedagsaam, pligsgetrou, ens.

Soos om kliënte in afsonderlike groepe te sorteer op grond van jou raamwerkkriteria, kan die identifisering van unieke stelle eienskappe beteken om aannames te maak, geleerde raaiskote te neem en/of jou keuses te werk en te herwerk.

Een truuk is om patrone te soek.

Kragpersonas - Identifiseer patrone

Watter eienskappe het lede van elke groep in gemeen? Deel hulle sleuteldemografie? Sleutel psigografiese? Is enige van hierdie eienskappe uniek? Kan hulle gebruik word om lede van hierdie groep van die ander te onderskei?

Nog 'n truuk is om na die laagste gemene delers te soek: unieke (maar nie te uniek nie), hoëvlak-eienskappe wat vir almal binne 'n gegewe groep gemeen is. Alhoewel dit ook 'n bietjie moeite kan verg voordat jy by 'n geskikte lys van gemeenskaplikhede uitkom, maar is geneig om goeie resultate te lewer.

Stap 4: Vereenvoudig en verpak jou individuele personas

Noudat jy sleutel demografiese en psigografiese beskrywers vir elke groep geïdentifiseer het, is die laaste ding om te doen hierdie inligting saam te vat en te konsolideer om individuele koperspersoonlikhede te skep.

Krag Personas Beelde Redigeringsbeskrywings

Dit is gewoonlik 'n redelik eenvoudige proses: hou wat die mees unieke, betekenisvolle en/of verteenwoordigend is, en raak ontslae van wat nie is nie.

As jy 'n paar beskrywings het wat soortgelyk is, sal jy hulle wil kombineer; as jy met meer as een unieke stel beskrywers vir enige gegewe groep eindig, sal jy hulle in twee verskillende personas wil verdeel.

Wanneer jy klaar is, behoort jy individuele stelle beskrywings te hê wat jou raamwerk weerspieël en die saamgestelde kenmerke van jou sleutelkliëntgroepe verteenwoordig.

Maak jou koperspersonas meer toeganklik en impakvol

Alhoewel jy net vir jou span 'n lys kan gee van die beskrywende kenmerke wat met elkeen van jou koperpersonas geassosieer word, kan 'n paar eenvoudige toevoegings hierdie inligting baie meer toeganklik maak.

Krag personas eienskappe tot bruikbare elemente

Begin deur elke koperspersoonlikheid 'n unieke naam te gee wat verband hou met jou organiseringsraamwerk - bv 4-Wheel Fred The Off-road Influencer, Tia Die Onderwyser, Die onafhanklike modeontwerper, Ens. 

Sluit dan 'n kort bio- of persoonlikheidsopsomming in wat ooreenstem met jou onderliggende beskrywings en enige demografie. En laastens, voeg 'n prent of illustrasie by sit 'n gesig op jou persoonlikheid.

As jy 'n aanlyn persona bouer gebruik (of bereid is om die werk self te doen), kan jy jou personas selfs meer boeiend en meeslepend maak deur bykomende besonderhede in te sluit, soos handelsmerke en leefstylkeuses, stokperdjies en belangstellings, spesifieke persoonlikheidseienskappe, en/of neigings wat gewoonlik geassosieer word met die tipe persoon wat jy beskryf, sosiale media-gewoontes, interaksiestyle, betrokkenheidsbehoeftes, narratiewe voorkeure, ens.

Jy sal dalk ook 'n empatiekaart wil uitlê:

Power Personas Empatiekaarte

Sodra jy jou koperspersoonlikhede verpak het, is die laaste ding om te doen om dit te deel met verkope, bemarking, ontwerp en ontwikkeling, kliëntesukses en enigiemand anders in jou span wat beter moet verstaan ​​wie jy probeer betrek en hoe die beste om hulle te betrek.

Power Personas Oplossing

Skep maklik data-gedrewe koperspersoonlikhede, TKP's, empatiekaarte en eenvoudige bemarkings- en verkoopsspeelboeke vir toonhoogtes, aanbiedings en strategiese beplanningsessies. 

Ons KI-aangedrewe platform neem eenvoudige beskrywende inligting – of dit verkry word uit formele navorsing of jou instinkte, kundigheid, en persoonlike waarnemings — en ontleed dit outomaties teenoor 50 jaar se akademiese navorsing in persoonlikheidswetenskap en gedragsekonomie om al die relevante eienskappe, neigings en kenmerke te identifiseer en verpak dan die resultate op 'n manier wat dit maklik maak om te verstaan ​​en op te tree. 

Benewens kerndryfvere, motiverings en baie hoogs geteikende funksionele insigte, is daar 'n magdom praktiese en taktiese voorstelle wat spesifiek ontwerp is om bemarkings-, handelsmerk-, inhoud- en verkoopsspanne te help.

Hier is gidse, werkkaarte en ander hulpbronne. As jy belangstel, Martech Zone Lesers kan ook 20% bespaar op 'n professionele plan:

Persona Hulpbronne Krag Personas

Wat dink jy?

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.