DAM: Wat is digitale batebestuur?

Digitale batebestuur (DAM) bestaan ​​uit bestuurstake en besluite rondom die inname, aantekening, katalogisering, berging, herwinning en verspreiding van digitale bates. Digitale foto's, animasies, video's en musiek illustreer die teikengebiede van mediabate-bestuur ('n subkategorie van DAM). Dit is moeilik om die saak vir digitale batebestuur uit te spreek sonder om die voor die hand liggend onverbiddelik te stel. Byvoorbeeld: bemarking hang vandag sterk af van digitale media. En tyd is geld. Bemarkers moet dus soveel spandeer