Skuldinvordering vir opstart van e-handel: die definitiewe gids

Transaksiegebaseerde verliese is 'n lewensfeil vir baie ondernemings as gevolg van terugbetalings, onbetaalde rekeninge, terugskrywings of onherroepte produkte. Anders as leningsondernemings wat 'n groot persentasie verliese as deel van hul sakemodel moet aanvaar, beskou baie ondernemings transaksieverliese as 'n oorlas wat nie veel aandag verg nie. Dit kan lei tot toename in verliese as gevolg van ongekontroleerde klantegedrag, en 'n agterstand van verliese wat met 'n paar beduidend verminder kan word.