Druiwe in, sjampanje uit: Hoe KI die verkoopstregter verander

Kyk na die lot van die verkoopsontwikkelingsverteenwoordiger (SDR). Jong in hul loopbaan en dikwels kort aan ondervinding, streef die SDR daarna om voor te kom in die verkoopsorganisasie. Hulle een verantwoordelikheid: werf vooruitsigte om die pyplyn te vul. Hulle jag en jag dus, maar hulle kan nie altyd die beste jagvelde kry nie. Hulle skep lyste van vooruitsigte wat hulle dink wonderlik is en stuur dit na die verkoopstregter. Maar baie van hul vooruitsigte pas nie