3 redes waarom ek my webinar met ReadyTalk aanbied

Ek is die eerste keer aan ReadyTalk voorgestel nadat ek 'n webinar met GoToWebinar gehad het. Ek het 3 gaste op die program gehad in Denver, San Francisco en Londen. Meer as 200 geduldige en genadige deelnemers het daar gehang terwyl ons groot klank- en visuele vertragings hanteer het. Ek moes dus 'n verskaffer met die regte infrastruktuur vind om die behoeftes van sowel aanbieder as deelnemers te bevredig. Dit is waar ReadyTalk uitblink. Aanbieder-ervaring: 'n ReadyTalk-webinar