Adres Standaardisering 101: Voordele, Metodes en Wenke

Wanneer laas het jy gevind dat alle adresse in jou lys dieselfde formaat volg en was foutloos? Nooit nie, reg? Ten spyte van al die stappe wat jou maatskappy kan neem om datafoute te minimaliseer, is datakwaliteitkwessies – soos spelfoute, ontbrekende velde of voorste spasies – as gevolg van handmatige data-invoer – onvermydelik. Trouens, professor Raymond R. Panko het in sy gepubliseerde referaat uitgelig dat sigbladdatafoute veral van klein datastelle kan