Generasiebemarking: begrip vir verskillende ouderdomsgroepe en hul voorkeure

Bemarkers soek altyd na nuwe maniere en strategieë om hul teikengehoor te bereik en die beste resultate uit bemarkingsveldtogte te behaal. Generasiebemarking is so 'n strategie wat bemarkers die geleentheid bied om diep in die teikengehoor te dring en die digitale behoeftes en voorkeure van hul mark beter te verstaan. Wat is generasiebemarking? Generasiebemarking is die proses om die gehoor in segmente te verdeel op grond van hul ouderdom. In die bemarkingswêreld is die