Wat is Neuro Design?

Neuro Design is 'n nuwe en groeiende veld wat insigte uit die geesteswetenskappe toepas om effektiewer ontwerpe te help skep. Hierdie insigte kan afkomstig wees van twee hoofbronne: Die algemene beginsels van Neuro Design beste praktyke wat verkry is uit akademiese navorsing oor die menslike visuele stelsel en die sielkunde van visie. Dit sluit in dinge soos die dele van ons visuele veld wat sensitiewer is om visuele elemente raak te sien en sodoende ontwerpers help komponeer