Om u verkope te transformeer deur 'n multi-threaded benadering

Ek is genooi om deel te neem aan 'n onlangse paneelbespreking by die Verkoopproduksie-konferensie in Atlanta. Die sessie was toegespits op Verkoopstransformasie, terwyl die paneellede hul gedagtes en insigte oor beste praktyke en kritieke suksesfaktore gegee het. Een van die eerste besprekingspunte het gepoog om die term self te definieer. Wat is verkoopstransformasie? Is dit te veel gebruik en moontlik onderhewig? Die algemene konsensus was dat, in teenstelling met verkoopseffektiwiteit of -aktivering,