XML akronieme

XML

XML is die akroniem vir Uitbreidbare Markup Language.

'n Opmerktaal wat gebruik word om data te enkodeer in 'n formaat wat beide mens-leesbaar en masjienleesbaar is.