ROI akronieme

ROI

ROI is die akroniem vir Opbrengs op belegging.

'n Prestasiemaatstaf wat winsgewendheid meet en word bereken deur die formule ROI= (inkomste – koste) / koste te gebruik. ROI kan jou help om te bepaal of 'n potensiële belegging die vooraf- en deurlopende koste werd is of of 'n belegging of poging voortgesit of beëindig moet word.