ER Akronieme

ER

ER is die akroniem vir Entiteitsresolusie.

Die proses om te bepaal wanneer verwysings na werklike entiteite ekwivalent is (dieselfde entiteit) of nie ekwivalent (verskillende entiteite). Met ander woorde, dit is die proses om verskeie rekords te identifiseer en aan dieselfde entiteit te koppel wanneer die rekords verskillend beskryf word en omgekeerd.