DRR Akronieme

Ramprisikovermindering

DRR is die akroniem vir Retensiekoers van dollar.

Die persentasie inkomste wat jy behou relatief tot die inkomste wat jy aan die begin van die tydperk gehad het (nie nuwe inkomste ingereken nie). 'n Metode om dit te bereken is om jou klante volgens 'n inkomstereeks te segmenteer, en dan die CRR vir elke reeks te bereken.