CRR Akronieme

CRR

CRR is die akroniem vir Kliëntretensiekoers.

Die persentasie kliënte wat jy behou relatief tot die aantal wat jy aan die begin van die tydperk gehad het (nie nuwe kliënte ingereken nie).