CLV akronieme

CLV

CLV is die akroniem vir Klante se leeftydwaarde.

'n Projeksie wat die netto wins verbind met die hele lewensiklusverhouding van 'n kliënt.