CISO akronieme

CISO

CISO is die akroniem vir Hoofbeampte vir inligtingsekuriteit.

'n Seniorvlakbestuurder binne 'n organisasie wat verantwoordelik is vir die vestiging en instandhouding van die ondernemingsvisie, -strategie en -program om te verseker dat inligtingsbates en -tegnologie voldoende beskerm word.