ASIN akronieme

SOOS IN

ASIN is die akroniem vir Amazon-standaard-identifikasienommer.

'n Unieke identifiseerder van 10 letters en/of syfers vir 'n produk wat deur Amazon.com toegewys is vir produk-identifikasie binne hul e-handelswerf. Vir boeke is die ASIN die ISBN.